Home

Stoffen met een kleinere dichtheid dan water

Welke stof heeft een kleinere dichtheid dan water en lost

 1. Je wilt een (vloei?)stof hebben die een lagere dichtheid heeft dan water. (Of moet het per se drijven?) En waar zout niet of nauwelijks in oplost. Ethanol, propanol en aceton hebben allemaal een lagere dichtheid dan water en keukenzout lost nauwelijks op in deze stoffen. Alleen, mengen deze stoffen wel goed met water
 2. Glycerine is een prima kandidaat: het heeft een soortelijke massa van 1,26 g/cm³ (van water op 20°C is dat 1), en een viscositeit van 1480 mPa×s (van water op 20°C is dat ook 1) Dus je drijft stukken makkelijker dan in water, en het is zo dik (sorry, viskeus), dat je bijna kan lopen (niet écht, dat is overdreven, maar je begrijpt wat ik.
 3. Bij deze proef doe je voorzichtig een laagje spiritus op water. Doordat spiritus een kleinere dichtheid heeft dan water, blijft het op het water drijven. Vervolgens giet je er een paar druppels.

Bij het proefje met het kaarsvet heb je gezien dat stoffen ook zweven. De stof zinkt dan niet, maar gaat ook niet drijven. De algemene regel geldt dat de stof met de grootste dichtheid altijd onder komt. En de stof met de kleinste dichtheid komt dan boven. Is de dichtheid van bijvoorbeeld een vloeistof gelijk aan de vast stof die in de. water onderscheid zich van andere stoffen omdat de dichtheid van de vaste fase (ijs) kleiner is dan de dichtheid van de vloeibare fase: ijs blijft daardoor drijven op water. Dit is bij andere. Water van 4°C heeft een dichtheid van 1 kg/dm³. Stoffen met een kleinere dichtheid dan de dichtheid van water blijven drijven op het water. Stoffen met een grotere dichtheid dan 1 kg/dm³ zinken als je ze in het water gooit. Een stof zweeft in het water als de dichtheid van de stof gelijk is aan de dichtheid van water H1 Stoffen en materialen. H1 Proefbeschrijvingen; H1 Opdrachten. Dichtheid; Dichtheid (tabel) Zuur en loog (herhaling) Oplosbaarheid en concentratie; Molecuul; 4 vmbo Innovatieve techniek; 4 vmbo Nask-1; 4 vmbo Nask-

Bestaat er een vloeistof lichter dan water? - Startpagina

Wanneer is er sprake van een kleine dichtheid en wanneer van een grotere dichtheid? Wanneer is er sprake van een kleine dichtheid en wanneer van een grotere dichtheid Stoffen met een open kristalstructuur, zoals ijs, kunnen soms krimpen tijdens het smelten omdat open ruimten in de kristalstructuur instorten. Dichtheid van water neemt toe als de saliniteit toeneemt. De soortelijke massa van vloeistoffen kan bepaald worden met een pyknometer of een densitometer. Aggregatietoestanden met hoge dichtheid De zwaarste vaste stoffen zijn metalen zoals uranium, met een dichtheid van 18950 kg/m³ en iridium met een dichtheid van 22650 kg/m³. Het lichtste vaste materiaal is door mensen gemaakt en heet aerogel, dit heeft een dichtheid van 1,9 kg/m³, dus 526 keer zo licht als water. Hierbij is sprake van vermenging van vaste stof met een gas Een liter olie is lichter dan een liter water, maar een liter stroop is zwaarder. Je kunt ook zeggen dat olie een kleinere dichtheid heeft dan water en stroop een grotere dichtheid. En daarom blijft de olie op het water drijven en zakt de stroop erdoorheen. ga naar: proefje. digiblad. print: werkblad. werkblad met grote letters. antwoordblad. Elke stof met een dichtheid kleiner dan die van water zal blijven drijven (olie, plastiek,.) elke stof met een dichtheid groter dan die van water zal zinken (alle metalen). Ondoordringbaarheid . Wanneer je een blokje hout in een emmer water onderdompelt, merk je dat het waterpeil stijgt

Metalen kunnen worden aangetast door zure regen, vocht, chloor en zuurstof. Het oppervlakte van het metaal raakt dan beschadigd, en soms ontstaan er zelfs putjes in. De aantasting ontstaat door een verbinding van het metaal met zuurstof, al dan niet in combinatie met water. Eigenlijk is er sprake van een langzame vorm van verbranden Omgekeerd, een stijging van de temperatuur meestal resulteert in een afname van de dichtheid. Er zijn uitzonderingen op de regel van de temperatuur: Water, voor voorbeeld lichtjes wanneer het bevriest, breidt ijs dus een kleinere dichtheid dan vloeibaar water. Ijs drijft op water, omdat de dichtheid van ijs lager is. Drijven en zinke Er zijn heel wat stoffen die in een bepaald temperatuursinterval even een negatieve thermische expansie hebben (i.e. ze krimpen) Denk bvb aan water. 1kg water van 0°C heeft een groter volume dan 1kg water aan 4°C (dit is de reden dat er vaak nog een bodempje water vloeibaar is in een bevroren vijver). Er bestaan ook ademende materialen De waterstofbruggen zijn ook de drijvende kracht achter het al dan niet hydrofiel of hydrofoob zijn van (delen van) moleculen. Waterstofbruggen treden ook op in alcoholen en amines. Zodra een ethanolmolecuul tussen watermoleculen komt, vormt het waterstofatoom van de hydroxylgroep in ethanol een waterstofbrug met een H 2 O-molecuul U moet zich bewust zijn van de praktijk om dichtheden van stoffen met de dichtheid van water te vergelijken. Dit komt doordat de dichtheid van water als één is genomen, en dus een object met een hogere dichtheid zal in water zinken, terwijl een voorwerp met een dichtheid minder dan water er op zal drijven

Olijfolie heeft een kleinere dichtheid dan water, daarom drijft deze boven. 09/10/2018 by Jasper Casus: Miranda heeft een armband met een massa van 39 g en een volume van 5,0cm3 de kleinere dichtheid van coca cola light, vanwege het lagere suikergehalte. Reflecteren Besluit De zoetstof in light cola is 100 keer zo zoet per gebruikt gewicht als gewone suiker. Gewone cola heeft ongeveer 11 theelepels suiker in een blikje zitten, opgelost in het water Het verschil in dichtheid van stoffen en mengsels Onderzoek Hoe zijn de dichtheden van water, zoutwater en olie te vergelijken? Hypothese Olie is minder dicht dan water en zoutwater heeft een grotere dichtheid dan water. Materiaal 3 glazen een rietje brood Water olie Keukenzout Veiligheid Geen extra veiligheidsbenodigdheden Werkwijze 1

d Een stof met een kleinere dichtheid heeft een kleinere massa bij hetzelfde volume. De meetresultaten liggen dus lager en de lijn is minder steil. C14 a Uit 100 kg kunststof worden 37 stoelen gemaakt. Eén stoel bevat dus 100 37 = 2,703 kg = 2703 g kunststof Elke stof heeft z'n eigen dichtheid (terug te vinden in de Binas). Je kan de dichtheid van een onbekende stof te bepalen. De grootheid dichtheid (ρ) wordt gemeten in g/cm2 Massa = dichtheid x volume Als je de massa (m in g) van een stof met een bepaald volume (V in cm3) terug rekent naar de massa van 1 cm3 dan is dit de dichtheid. In formule vor

- in water zit kalk ( er is een maximum gesteld aan de concentratie, ivm met giftigheid van stoffen) 7.4 WATER IN DE HUISHOUDING VOEDSELBEREIDING + Water dient als: - spoelmiddel - oplosmiddel Emulgator = hulpstof die ervoor zorgt dat olie en water met elkaar vermengd blijven. VOEDSELCONSERVERIN Wat is het verband tussen soortelijk gewicht en dichtheid? Soortelijk gewicht en dichtheid zijn verwant in die specifieke zwaartekracht een percentage een standaard dichtheid gebruikt in de wetenschap, met water als basis dichtheid voor vloeistoffen en vaste stoffen en lucht of waterstofgas als basis dichth Het ijs zet tijdens de vorming ervan uit. (Evenals de stoffen gietijzer en bismut; uitzonderingsgevallen). Door in plaats van in te krimpen (bevriezing) juist uit te zetten, wordt de soortelijke dichtheid van water tijdens de ijsvorming kleiner en dus lichter dan het water zelf. Dit is dan ook de reden dat het ijs erin blijft drijven. Lees verde De dichtheid van droge lucht op zeeniveau is ongeveer 800 keer zo klein als de dichtheid van water. De massa van 1 liter water bij kamertemperatuur is 1000 gram, de massa van 1 liter lucht is dan 1,29 gram. De lucht is op een hoogte van 32 kilometer afgenomen tot ongeveer 1 procent van de waarde op zeeniveau

proefje met de verschillende dichtheden van stoffen - YouTub

Video: Drijven Dichtheid

1 dichtheid van water - YouTub

Lastiger is de vraag welke van twee stoffen het zwaarst is. Je moet dan de stoffen op een eerlijke manier vergelijken: neem van beide stoffen een even groot blokje en bepaal daarvan de massa. Het blokje met de grootste massa is dan gemaakt van de zwaarste stof. In het voorbeeld van de tentharingen zou je een stuk staa De pyknometer wordt gevuld met water van 19,3 °C. De massa bedraagt dan 142,96g. Vervolgens wordt de pyknometer gedroogd en gevuld met spiritus. De massa is dan 127,76g. a. Bepaal door interpoleren de dichtheid van water bij 19,3 °C. a. Bereken het volume van de pyknometer. b. Bereken de dichtheid va spiritus Dat komt dus door die waterstof bruggen. Als water ijs wordt vormen zich de meeste waterstof bruggen, waardoor er dus als het ware ruimtes tussen de atomen vormen. Hierdoor heeft het dus een kleinere dichtheid dan water (minder deeltjes per enheid). bij gewone stoffen echter vormen deze waterstof bruggen zich niet Als 1 L gelijk is aan 1000 cm 3, dan is 1 mL gelijk aan 1 cm 3 (kijk even of je dit goed begrijpt). Oefenopgaven Opgave 1. Een maatcilinder bevat 83 mL water. Bereken het volume van het water (in [cm 3]). Opgave 2. Een bakje van 10 cm bij 10 cm is gevuld met 4 cm water. Nadia giet het water in een maatcilinder

Massa, volume en dichtheid / Stoffen en materialen Nask-wjb

 1. BLOK 2 - Mens en omgeving: stoffen en materialen Bij dit onderdeel besteden we aandacht aan: - stofeigenschappen - materialen - dichtheid - zinken, zweven of drijven - mengsels - aggregatietoestanden of fasen Stofeigenschappen Een stofeigenschap of materiaalconstante is een natuurkundige eigenschap eigen aan een stof
 2. Je hebt een metalen blokje met een dichtheid van 7,9 g/cm3. veel massa per m3 deze stoffen hebben een hoge dichtheid. heeft een kleinere dichtheid dan water.
 3. Als een stof verhit wordt voordat het in een andere fase overgaat, zal de stof uitzetten. Zo krijg je een kleinere dichtheid, maar een grotere massa van de stof . Je kunt meten of een stof beter uitzet dan de ander, door een bimetaalthermometer te gebruiken. Dit is plak dat bestaat uit twee verschillende stoffen op elkaar geplakt
 4. Bij een vloeistof zitten de moleculen verder van elkaar >> kleinere dichtheid. Bij een gas zitten de moleculen 'ver' van elkaar >> kleinste dichtheid. Let op: er zijn uitzonderingen op deze regel omdat moleculen van verschillende stoffen ook een verschillende opbouw hebben. Tabel met de dichtheid van stoffen. Hieronder enkele stoffen met.
 5. Dichtheid lijkt erg op specifieke zwaartekracht, welke de dichtheid van een object vergelijkt met die van water. Omdat de dichtheid van water gelijk is aan 1 gram per cm 3, zal de specifieke zwaartekracht gelijk zijn aan de dichtheid zonder de eenheden, mits de dichtheid van een object wordt gemeten in dezelfde eenheid

osbexact.nl - Dichtheid (tabel

 1. der dicht materiaal kleinere massa per volume hebben. Bijvoorbeeld, een massieve stalen kogel is dichter dan een bol van gelijke grootte uit piepschuim omdat, hoewel de omvang van de ballen zijn hetzelfde, het staal de grotere massa
 2. Je kunt het volume voor regelmatige objecten berekenen met een eenvoudige formule, vastgesteld door de vorm van het object. Veel gebruikte eenheden voor volume zijn de kubieke centimeter (cm 3) en kubieke meters (m 3). Heb je eenmaal het volume berekend, dan is de dichtheid zo bepaald met een eenvoudige berekening
 3. Grote/kleine dichtheid. Geplaatst door de TopicStarter: 26-03-09 18:55 Oh ik voel me zo stom nu he Maar hoe zat het ookal weer, bij de dichtheid bij bijv. scheikunde natuurkunde ect. Als je een grote dichtheid hebt zitten de deeltjes dan juist dicht bij elkaar of is dat bij een kleine dichtheid
 4. Op 10000m zou - als water volledig niet samendrukbaar zou zijn - een druk heersen van 1000 bar; als onze lucht de wet van BM volgt, zorgt dit voor 1l lucht (op 1000bar) met een massa van 1.29kg. Water heeft een massa van ongeveer 1 kg per liter; met andere woorden: onze lucht heeft een grotere massa dan water, en zal dus zinken..
 5. De dichtheid van het pingpongballetje is kleiner dan de dichtheid van water. Een mens heeft een gemiddelde dichtheid die net iets hoger is dan water. Dit verschil is zo klein, dat als een mens zijn/haar longen vol lucht zuigt hij/zij wel blijft drijven, maar als hij/zij uitademt niet meer
 6. 8. De massa van een ledig flesje bedraagt 82 g; vult men dit flesje met water dan bedraagt de massa 207g, gevuld met olie bedraagt de massa 182 g. Bereken hieruit de dichtheid van de olie. 9. (VWO)Twee maatglazen met respectievelijke inwendige diameter d 1 = 2,00 cm en d 2 = 6,00 cm werden gebruikt om het volume van een vast lichaam te bepalen.
 7. Dit zwaardere ijs is nog steeds lichter dan water, dus het blijft drijven! Het topje van de ijsberg. Van ijs is de dichtheid maar iets lager dan van vloeibaar water, dus ook maar een klein beetje lichter in gewicht. Hierdoor zal een groot deel van een ijsklontje dan ook onder water verdwijnen. Het klontje wordt door het kleine verschil in.

Met deze online oefening leer je wat dichtheid is. Opdracht 1: vul de ontbrekende woorden en getallen in. We bekijken een kubusje van ijzer en een kubusje van hout. Beide hebben een inhoud (met een ander woord: volume) van [?] cm 3: Je ziet dat het ijzeren kubusje een stuk [?] is dan het houten kubusje Wanneer 1 cc ethanol weegt slechts 0,79 gram, hebben een gewicht van 1.000 cc 790 g, of minder dan, zeg, 1 zak meel. En dranken met een alcoholgehalte van natuurlijk hebben een hogere dichtheid dan pure ethanol. Enerzijds bestaan ze slechts een bepaald percentage van ethanol, waarbij de rest water, eventueel suikers, smaakstoffen enz Dit heeft te maken met de dichtheid. De stof met de grootste dichtheid zal altijd lager zitten en de stof met een kleinere dichtheid zal hoger zitten. Als hout drijft betekent dit dat houd een kleinere dichtheid heeft dan water. En als ijzer zinkt heeft ijzer een grotere dichtheid dan water

Het condensatieprodukt dat wordt verkregen door afkoeling tot ongeveer omgevingstemperatuur van het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij lage temperatuur (lager dan 700°C). Een zwarte viskeuze vloeistof met een grotere dichtheid dan water 2. Ligt een schip even diep in elk type water? Vermits de dichtheid van water varieert met de temperatuur, druk en hoeveelheid opgeloste stoffen, zal ook het drijfver-mogen van voorwerpen in water ver-schillen naargelang het type water waarin het zich bevindt. Een schip ligt bijvoorbeeld dieper in zoet water dan in zout water. Zoet water heeft. 04 Benzine heeft een kleinere dichtheid dan water. 05 Jood komt in contact met natriumthiosulfaat en reageert daar mee. Als jood verdwenen is, is ook de paarse kleur verdwenen. OPGAVE 2 06 In ethaanamine, omdat hierin NH-bindingen voorkomen

Schooltv: Dichtheid - Kleine of grote dichtheid

Als een voorwerp met massa m en volume V overal dezelfde samenstelling heeft, dan kunnen we de dichtheid ρ van de stof uitrekenen met de volgende formule. V m. ρ= Voorbeeld van het uitrekenen van de dichtheid. Een brok nikkel met een massa van 30 g heeft een volume van 3,37 cm. 3. De dichtheid van nikkel kan dan op de volgende manier berekend. Met een balans bepaal je de massa van een voorwerp of een hoeveelheid stof. Veel metalen worden aangetast door water en zuurstof, dan verdwijnt de metaalglans.

De dichtheid geeft aan hoe zwaar een stof is bij een bepaalde omvang. De dichtheid is massa per volume (ρ = m / V). Elke stof heeft een specifieke dichtheid. Als een stof niet in water oplost, dan kan het blijven drijven of zinken. Een stof met een kleinere dichtheid dan water blijft drijven. En een stof met een grotere dichtheid dan water zinkt Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof die nog de stof eigenschappen bezit. De meeste stoffen komen in meerdere gedaantes voor zoals: - water (vloeistof), het is kleurloos zonder vorm en loopt tussen je vingers door weg. - ijs (vaste stof), het is hard je kunt het vast pakken of ergens neerleggen Water is bijzonder, dat komt door vier dingen: 1. Dichtheid: Normaal gesproken is de dichtheid van een vloeibare stof kleiner dan de dichtheid van een vaste stof. Bij water is dat anders. IJs heeft namelijk een kleinere dichtheid dan water, daarom drijft ijs ook. 2. Soortelijke warmte: Water heeft een grote soortelijk e warmte

Dichtheid (natuurkunde) - Wikipedi

Van de vier stoffen liggen de volume en de massa ver uit elkaar, terwijl de dichtheid ongeveer hetzelfde is. Proefje berekenen volume: Door te kijken wat het verschil in water in ML is, nadat je de stof hebt ondergedompeld in water en met hoeveel water in ML er eerst in de maatcilinder zat is niet moeilijk en je kunt er op vertrouwen dat het klopt b Tineke kan de massa van de ring bepalen met een weegschaal. Ze kan ook het volume bepalen met de onderdompelmethode. Met deze twee waarden kan ze dichtheid van de ring berekenen. Als de ring 24 karaat goud is, is de dichtheid 19,3 g/cm3. Als Tineke een andere dichtheid vindt, dan is de ring niet van 24 karaat goud In de tabel hiernaast kun je de dichtheid van een aantal stoffen opzoeken. Zo heeft staal een dichtheid van 7,8 g/cm3 en aluminium een dichtheid van 2,7 g/cm3. In plaats van dat je zegt: ―staal is zwaarder dan aluminium.‖ Zou je natuurkundig beter kunnen zeggen: ―staal heeft een grotere dichtheid van aluminium.

De verschillende stoffen in de lucht vormen daar eigen atmosferen. Als er een kleine hoeveelheid water in de lucht zit wordt de lucht droog genoemd. Het gewicht van 22,4 dm³ droge lucht is 28,96 gram. Als er meer water in de lucht is, wordt de lucht vochtig genoemd. Vochtige lucht is lichter (kleinere dichtheid) dan droge lucht De meeste stoffen kun je afspoelen met lauw water, bijvoorbeeld door een douche. Bezoek daarna wel een arts of ziekenhuis. Als er brand of explosiegevaar dreigt. Neem zo snel mogelijk afstand van de plek van het ongeval. Houd ten minste 500 meter afstand en schuil ergens binnen. Ben je in een gebouw dat binnen 500 meter van de bron staat, maak. verdampen. Als een beker bijvoorbeeld gevuld is met water van 20 . o. C, dan neemt de hoeveelheid water langzaam af. Dit komt doordat het water aan het oppervlak verdampt. Na enige tijd, bijvoorbeeld na een aantal dagen, is het water zelfs geheel verdwenen. Proeven laten zien dat het verdampen van een vloeistof sneller gaat naarmate d

Vaste stof - Wikipedi

 1. Als je dit doet voor een aantal stoffen dan krijg je dat de dichtheid van water 1g/cm3 en voor kwik 13,6 g/cm3 zoals je hieronder ziet. Hoe groot en hoe zwaar is nu eigenlijk een molecuul? en een atoom? Een molecuul is groter dan een atoom, omdat een molecuul bestaat uit atomen
 2. Er is ook een andere manier om jodium op te lossen: met een truukje in water, en dan prikt het niet als je er een wondje mee ontsmet. Nu moet je het onderstaande schema bekijken / bespreken: je ziet modellen van verbindingen met waterstof van elementen uit de tweede periode van het periodiek systeem (C, N en O
 3. [SK] Dichtheid van suiker bepalen Huiswerkvragen: Exacte vakken. Dat was ook mijn eerste idee, maar blijkbaar berust de pyknometer op hetzelfde principe voor vaste stoffen: oplossen in een oplosmiddel waarvan je de dichtheid kent en dan meten (als WikiPedia te vertrouwen is, maar hier lijkt me dat wel het geval, omdat die informatie anders gewoon zou ontbreken)
 4. temperatuur in een serre, als we er in de winter bakken met water inzetten! 3 / Water heeft een variabele densiteit Een andere opvallende eigenschap van water is dat de dichtheid varieert met de temperatuur. Bij afkoeling zal de dichtheid eerst toenemen en het volume dalen (dit gebeurt ook bij andere stoffen)

proefjes.nl - uitleg drie vloeistoffe

De halfwaardetijd heeft een vage relatie met de dichtheid van de stof (hoe groter de dichtheid hoe beter de afscherming). Voorkomen moet worden dat een afscherming zelf radioactieve straling gaat uitzenden als het geraakt wordt. Een schuilkelder met een meter aarde als afscherming zou moeten voldoen aan het gestelde bouwvoorschrift Een blokje ebben hout weegt 50 gram en heeft een volume van 40 cm³. Leg uit of dit blokje blijft drijven op water. Opgave 8. Een plastic jerrycan met 3 liter olie heeft een massa van 2,7 kg. De lege jerrycan weegt 300 g. Wat is de dichtheid van de olie? Opgave 9. De volgende informatie staat op een doos ijs. Wat is de dichtheid van dit ijs. Een meisje neemt de proef op de som: ze mag een aantal plastic voorwerpen in een bak met water doen. We kijken welke blijven drijven en welke zinken. Wat doet een legosteentje? Lego is gemaakt van acrylonitrile butadiene styrene (ABS) en dat heeft een grotere dichtheid dan water. En ja hoor: het steentje zinkt Massa, volume en dichtheid . MASSA (m) Isaac Newton (1642 - 1727) heeft bedacht dat massa (het aantal kilogrammen dat een voorwerp weegt) kan worden uitgelegd als een hoeveelheid materie (materiaal, stof) die weerstand biedt tegen het in beweging komen: Hoe meer massa, hoe moeilijker het is om beweging te krijgen (of anders gezegd: hoe meer energie het kost om iets in beweging te krijgen) Dat heeft een grotere dichtheid dan water. Maar dat wordt gecompenseerd doordat er in het blikje ook lucht zit (met een dichtheid die véél kleiner is dan die van water). De totale dichtheid van het blikje ligt heel dicht bij die van water. En dan komt het enige verschil tussen beide blikjes op de proppen. Het blikje gewone cola bevat suiker.

Fysica/Deeltjesmodel - Wikibook

Spuit de inhoud druppelgewijs in een bekerglas. Tel het aantal druppels dat in 1 mL past. Vul een teil met water en laat het water tot rust komen. Strooi een dunne laag lycopodiumpoeder op het water. Druppel vervolgens 1 druppel van het mengsel op het lycopodiumpoeder. Bepaal dan het oppervlak van de ontstaande olievlek Of een voorwerp zinkt, drijft of zweeft, heeft niet zozeer met zijn massa dan wel met zijn dichtheid te maken. Vaste stoffen die een kleinere dichtheid hebben dan water, drijven. Vaste stoffen waarvan de dichtheid groter is dan die van water, zinken. Wanneer de dichtheid gelijk is, zweeft de vaste stof in het water Wil je weten hoeveel vloeistof er in een glas, beker of kopje gaat, vul het dan met water. Giet het water in de maatbeker en lees af hoeveel er in de maatbeker zit. Meten met de lepel. Omdat een lepel hol is kun je er vaste vloeistoffen mee afwegen. Het is een manier die je goed kunt gebruiken voor kleine beetjes

Ze deden dat niet met titanium-, maar met nikkelatomen. Door de atomen perfect te positioneren in het kristalrooster, en grote leegtes ertussen te voorzien (poriën), creëerden ze alvast op microscopische schaal een materiaal dat even sterk is als titanium, maar een factor vijf lichter De meest opvallende fysische eigenschap van water is het feit dat de densiteit (dichtheid) varieert met de temperatuur. Bij afkoeling neemt de dichtheid -net zoals bij alle andere stoffen trouwens- toe: d.w.z. het volume vermindert, het krimpt. De densiteit is het grootst aan 4°C. Beneden 4°C vermeerdert het volume opnieuw. Het water. bellen maakt en doorzichtig is). Laat er een paar citroenpitten in vallen en kijk toe. Wat gebeurt er? De pitten hebben een hogere dichtheid dan water en zinken. Maar dan hechten zich bellen aan de pitten. Een pit-met-bellen heeft een gro-ter volume, maar nog steeds dezelfde massa. Het geheel heeft nu een kleinere dichtheid e Opgave 8 Een cilindervormig waterreservoir met een inhoud van 5000 liter heeft een diameter van 2,5 m en is volledig gevuld met water. In de bodem ontstaat een gat met een oppervlakte van 4 cm2. a) Bereken de uitstroomsnelheid. b) Bereken het volumedebiet in m³/s als C = 0,6 Opgave 9 In een olievat ontstaat een lek in de bodem Drukt men voorzichtig op dit gummivliesje, dan daalt het water langs de kant van het doosje. We gebruiken dit toestelletje om kleine drukken aan te tonen en noemen het toestel een vliesmanometer. Men dompelt de vliesmanometer in een bak gevuld met water. Op een zekere diepte gekomen, verplaatst men het doosje in een horizontaal vla

Wikijunior:Natuurkunde/Stoffen en hun eigenschappen - Wikibook

Calamiteit met gechloreerde koolwaterstoffen 435 Het migratiegedrag van deze vloeistoffen in het bodemcompartiment 1. Samenvatting Door een ongeval met een vrachtwagen op 21 oktober 1983 infiltreerden enkele honderden liters gechloreerde koolwater­ stoffen in de bodem nabij een van de waterlopen in het stroomgebied van de Drentsche Aa Als je één lepel water bevriest, verandert het in meer dan een lepel ijs! Hetzelfde spul heeft nou meer ruimte nodig en één lepel ijs is lichter dan één lepel water of een lepel olie. Je zou met allerlei stofjes kunnen testen of ze een grotere dichtheid hebben (dan zinken ze) of een kleinere dichtheid (dan drijven ze) Een nooddouche en persoonlijke beschermingsmiddelen dienen voorts aanwezig te zijn. De opgeslagen stoffen dienen duidelijk geëtiketteerd te zijn. Vaak worden stoffen voordat deze worden opgeslagen, omgepakt naar kleinere hoeveelheden. Let er dan op dat ook de kleinere verpakkingen op de juiste wijze worden geëtiketteerd In puur gedestilleerd water zijn erg weinig vrij elektronen aanwezig. Puur water heeft daarom een slechte geleiding en een hoge elektrische weerstand. Lossen we stoffen op in water, dan zullen deze zich splitsen in positief geladen deeltjes en negatief geladen deeltjes. Er is nu sprake van een elektronen stroom in het water a) Er zijn verschillende stoffen gebruikt. b) De blokken van de minder steile lijn hebben de (kies uit: grootste/kleinste) dichtheid. c) Bij dit antwoord hoef je geen rekening te houden met het aantal BC

Feiten over dichtheid - wikisailor

Het koolwaterstofhoudende water, afkomstig van de garage, parking, , maar zonder slib, komt in de tank via een straalbreker. De koolwaterstoffen gaan zich afscheiden van het water, omdat de koolwaterstoffen een lagere dichtheid dan water hebben. Ze verzamelen zich aan de oppervlakte Om de massa te kunnen berekenen heb je de dichtheid nodig en het volume. Hierbij geldt: Massa = dichtheid x volume Let op de grootheid dichtheid (ρ) wordt gemeten in g/cm³. Wat is hierbij het volume? Als dit geen gegeven is, dan is het in de meeste gevallen eenvoudig na te gaan. Vul een maatbeker met water en leg hierin het voorwerp als het ware tegen die korreltjes op. De stoffen in een suspensie (vaste stof en vloeistof) zijn niet volledig mengbaar met elkaar (anders zou je wel een oplossing hebben gekregen). Een suspensie kan (na korte of langere tijd) bezinken: de korreltjes zakken dan naar de bodem, omdat de dichtheid van de vaste stof groter is dan die van de vloeistof

Het is dus lichter dan water en blijft er derhalve op drijven. Ook lost olie niet op in water, omdat de moleculen van olie en water verschillend van vorm zijn. Watermoleculen zijn krom en oliemoleculen zijn recht en dat gaat niet samen. Spiritus heeft weer een kleinere dichtheid dan water en olie, maar water en spiritus kunnen wél met elkaar. Uitgewerkt geeft dit een maximale snelheid voor water van 0,04 m/s Vullen we de viscositeit van een bepaalde soort olie in en de bijbhorende dichtheid dan krijgen we voor de maximale snelheid een waarde van 23,5 m/s. We zien dus dat bij gelijkblijvende omstandigheden alleen de dichtheid en de viscositeit een rol spelen • Vul een glas half met water en voeg een paar druppels kleurstof toe. Giet olie over het water tot het glas driekwart gevuld is. Wacht nu even tot de twee lagen volledig gescheiden zijn. • Doe hier wat zout/zand/pellets in en kijk wat er gebeurt! 3.3. Waarneming: Het zout/zand/pellets zijn zwaarder dan water en olie en zakken tot op de bodem

populair: