Home

Endotherm of exotherm oefeningen

33 Exotherm en endotherm - scheikunde - YouTub

 1. Uitleg over exotherme en endotherme reacties, scheikunde. This feature is not available right now. Please try again later
 2. Denk maar aan een verbrandingsreactie waarbij deze energie vrijkomt als warmte. Een reactie waarbij warmte vrijkomt in de omgeving noemt men exotherm (bijvoorbeeld een verbrandingsreactie), een reactie waarbij warmte wordt onttrokken aan de omgeving noemt men endotherm (bijvoorbeeld de verdamping van deodorant)
 3. der snel bewegen en daarom moeten ze energie kwijtraken. Bevriezen is dus een exotherm proces. Om water te bevriezen, moet de warmte die vrijkomt afgevoerd worden. Dat gebeurt in een vrieskist
 4. Definition of exotherm in the AudioEnglish.org Dictionary. Meaning of exotherm. What does exotherm mean? Proper usage of the word exotherm. Information about exotherm in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms
 5. Start studying endotherm/ectotherm. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

The difference between endotherms and ectotherms. How to read graphs related to endotherms and ectotherms Start studying Endotherm vs Ectotherm. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Thermolyse, elektrolyse en fotolyse zijn hier goed voorbeelden van. Zonder warmte, elektrische energie of licht stopt de reactie direct. Je noemt dit een endotherme reactie. Maar er zijn ook reacties waar veel energie bij vrij komt. Denk maar aan een verbranding of een explosie. Zo'n reactie noem je exotherm

Exotherm en endotherm Slimmer leren met Snappu

je moet er wel rekening mee hoduen dat het koken van water geen endotherme reactie is maar een endotherm proces (fase overgangen zijn geen reacties)! Voor elk proces is een beginenergie, een activeringsenergie en een eindenergie. Als er aan het einde minder energie is dat aan het begin, si er dus ergens energie uit gegaan, dus exotherm What Is the Difference Between an Ectotherm and an Endotherm? Endotherms produce their own heat; ectotherms rely on environmental heat. Most ectotherms are cold-blooded while most endotherms are warm-blooded, but there are exceptions

Kavanah Basischemi

'However, the problem is severe for an endotherm, particularly a small endotherm, which must maintain a steady internal temperature and has a considerably greater demand for respiratory oxygen.' 'They are endotherms and they can finely tune the thermal, water, and chemical balance of their bodies from minute to minute. Endotherm definition is - a warm-blooded animal. Time Traveler for endotherm. The first known use of endotherm was in 1940. See more words from the same yea Difference between Endotherm and Homeotherm Tweet Key Difference: An endotherm is an organism that maintains its body temperature at a favorable degree without the help of external ambient heat Endotherm definition, a warm-blooded animal. See more When discussing the difference between an endotherm and an ectotherm, it is important to first identify the roots of the terms in question. Endo- means inside or within, whereas ecto- means outside or without

What does exotherm mean? definition and meaning (Free English

endotherm/ectotherm Flashcards Quizle

 1. exotherm. Thesaurus. Definitions of exotherm. 1. n a compound that gives off heat during its formation and absorbs heat during its decomposition. Type of
 2. An endotherm (from Greek ἔνδον endon within and θέρμη thermē heat) is an organism that maintains its body at a metabolically favorable temperature, largely by the use of heat set free by its internal bodily functions instead of relying almost purely on ambient heat
 3. The hypothalamus, which provides the highest level of endocrine control, integrates the activities of the nervous and endocrine systems. The hypothalamus plays an important role in regulating the body temperature

Ten eerste moet je weten dat de term endotherm komt uit het Grieks en warmte-absorberende (Endo: binnen het, binnen en thermische warmte) betekent. Een endotherme reactie is een chemische reactie, waarbij de omgevingslucht energie in de vorm van warmte wordt verwijderd. Het reactievat voelt koud The metabolic term ectotherm refers to organisms that rely largely on external heat to achieve a full working temperature, and endotherm refers to organisms that produce heat from within as a major factor in controlling their bodily temperature Endothermic and Exothermic Reactions Name _____ Period & Day_____ Date _____ This week you will learn about endothermic and exothermic reactions. BE VERY CAREFUL WITH THE CHEMICALS YOU ARE USING AND PRODUCING. IF YOU FELL ANY BURNING OF ITCHING, RINSE IMMEDIATELY WITH WATER ONLY. KEEP YOU When the outside temperature is too hot, an endothermic animal can cool off. Examples: Sweating, Panting, Changing position and changing location. Ectothermic If an animal is cold-blooded, they take on the temperature of their surroundings so they don`t have to use food energy t

Geplaatst op 13 november 2009 13 november 2009 Auteur Aldo Categorieën Voor de leuk, Zware kost Tags endotherm, entropie, exotherm, Hel, professor, student, tentamen, thermodynamica, ziel Laat een reactie achter op Fun With Entropy: Thermodynamics of Hel The source of energy that animals use is the basis on which animals are divided into two groups, namely cold-blooded and warm-blooded animals. Cold-blooded animals are also known as ectothermic or poikilothermic animals. Their bodies cannot regulate temperatures internally, so their temperature is. This Site Might Help You. RE: are fish endothermic or exothermic? are fish fish endothermic or exothermic, and what does it mean? I have a science project due and i keep finding different answers Ectotherm and endotherm words are applied to vertebrate animals. Endothermic organisms are able to maintain a steady and specific body temperature; but body temperature in ectothermic organisms fluctuate

Endotherms & ectotherms (article) Khan Academ

Endotherm vs Ectotherm Questions and Study Guide Quizlet

 1. A small pre-Tg endotherm around 40-60 °C was observed in amorphous BSA equilibrated at 11%RH. The apparent activation energy suggested the endotherm was α-mobility-related. A solid state hydrogen/deuterium exchange study using FTIR was conducted over a temperature range spanning the endotherm
 2. der (chemische of interne) energie bezitten dan de reagentia. Endotherm is de reactie waarin de reagentia
 3. How does a substance with an endothermic heat of solution dissolve? This results in a lower energy state and is exotherm. Dissolution will be endotherm if it.
 4. 9. Geef aan of de vermelde reactievergelijking exotherm of endotherm is. Hoogovens produceren ruw ijzer dat circa 4% koolstof bevat. Als er meer dan 2% koolstof in ijzer zit, spreken we van gietijzer. Staal bevat 0,5 tot 2% koolstof. In een laboratorium wordt een brokstukje ijzer onderzocht. Het ijzer wordt eerst gewogen. He
 5. Enkele belangrijke begrippen om aan de oefeningen op de verschuiving van het chemisch evenwicht oiv temperatuur te beginnen, zijn exotherm en endotherm. Bij het verwarmen van een chemische reactie zal het chemisch evenwicht verschuiven in de richting van de endotherme reactie

Video: Endotherm en exotherm Slimmer leren met Snappu

Nog een misverstand is om te denken dat een spontaan proces hetzelfde is als een exotherm proces. Zo lost kaliumnitraat spontaan op in water waarbij de oplossing afkoelt (endotherm proces). daling van energie= spontaan Spontane processen zijn processen die de entropie van het universum doen toenemen Reactie- en verbrandingswarmte - theorie en berekening Als aardgas (CH4) verbrandt vormt het koolstofdioxide en waterdamp. De verbranding van aardgas is een reactie die dagelijks wordt waargenomen bij het koken met een gasfornuis kan endotherm zijn (het mengsel wordt kouder) of exotherm (de oplossing wordt warm). Een maatkolf mag alleen bij de aangegeven temperatuur gebruikt worden. Hij wordt onbruikbaar als hij - al is het maar één keer - verwarmd of sterk afgekoeld is. De procedure is dus: oplossen in een bekerglaasje in een deel van het oplosmiddel, d De meeste ontledingsreacties zijn endotherm. Er moet energie in de reactie gestopt worden om deze te kunnen laten verlopen. Er zijn drie typen endotherme ontledingsreacties: Thermolyse: Ontleding door middel van warmte Thermolyse is een chemische reactie waardoor een stof door verhitting gaat ontleden Er zijn twee soorten indirecte redoxreacties: 1. spontane indirecte redoxreacties, als sterke stoffen reageren en zwakke stoffen produceren. Deze reacties zijn meestal ook exotherm. 2. gedwongen indirecte redoxreacties, als zwakke stoffen moeten reageren en sterke stoffen vormen. Deze reacties zijn meestal endotherm

BEGRIP EXO-ENERGETISCHE REACTIE EXOTHERME REACTIE WARMTE bron DEFINITIE LEERPLAN exo-energetische reactie: Een exo-energetische reactie is een reactie waarbij energie wordt afgegeven. def exotherme reactie wikipedia exotherme reactie EXPERIMENTEN Bengaals vuur Brandende suiker De faraoslang Dynamietzeep Eitje bakken met calciumoxide Exotherme reactie met azijn en staalwol Geheime boodschap met. Hier staan powerpointpresentaties op alfabet. Sommige presentaties horen bij een bepaalde lesmethode (aangeven met een hoofdstuk of paragraafnummer), maar kunnen ook algemeen gebruikt worden Endotherm en exotherm 8.11 Katalysatoren 8.12 Verdelingsgraad 8.13 Invloed van straling 8.14 Affiniteit van de reagentia OSP - HOKT - afdeling Chemie & Kunststoffentechnologie Anorganische chemie (1ste leerjaar: 2 lestijden/week) 10 LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN De cursisten kunnen

Scheikunde: exotherm en endotherm - Scholieren

 1. Natrium & calciumhydroxide Zowel de natronloog en calciumhydroxide zijn anorganische basen. Calciumhydroxide heet traditioneel gebluste kalk en natriumhydroxide-oplossing wordt vaak loog of bijtende soda genoemd
 2. oefeningen door de studenten zelf op te lossen ENDOTHERM. q>0. q<0. EXOTHERM. OMGEVING = alles wat in de nabijheid van het systeem te vinden is Thermodynamische.
 3. Julius Thomsen (1826-1909) en Marcellin Berthelot (1827-1907) dachten bijvoorbeeld dat de geproduceerde warmte de drijvende kracht was voor een chemische reactie [5]. Wanneer we echter de vaste stof natriumnitraat (NaNO3) toevoegen aan water, kunnen we waar- nemen dat er warmte wordt geabsorbeerd en het systeem afkoelt. Het proces is endotherm

Search the history of over 357 billion web pages on the Internet Door een lekkage in de torpedo waarbij waterstofperoxide (ook wel HTP genoemd) met roest en messing in de vuurbuis in aanraking kwam, begon een ontledingsreactie die met veel warmteontwikkeling gepaard ging en die uiteindelijk leidde tot een explosie. (Ontleding van H 2 O 2 is sterk exotherm. Chemische reacties. © 2018, Stephan P. Dinkgreve Natuurkunde voor de Middelbare School Wetenschapsschool.n

Download this file. 114030 lines (114029 with data), 1.3 M a Is de vorming van component C exotherm of endotherm? b Hoe verandert de ligging van het evenwicht bij afkoelen? De oplossing wordt verdund met water, dat niet aan de reactie deelneemt. c Verschuift hierdoor het evenwicht? Zo ja in welke richting? 4 In een waterige oplossing van 25 C heeft men het volgende evenwicht: A + 2B ↔ 2C + 2D + energi BEGRIP EXO-ENERGETISCHE REACTIE VORMING VAN ELKTRISCHE ENERGIE bron DEFINITIE LEERPLAN exo-energetische reactie: Een exo-energetische reactie is een reactie waarbij energie wordt afgegeven. wikipedia elektrische energie def elektrische energie bij reactie EXPERIMENTEN Aardappelbatterij Blik geeft stroom De herbruikbare batterij Fruitsapklok Colabatterij FILMS Lesvideo's: PatrickL: endo- en. Exotherm is de reactie waarin de producten minder (chemische of interne) energie bezitten dan de reagentia. Endotherm is de reactie waarin de reagentia minder energie bezitten dan de producten. 4.5 Andere reactietypes Deze paragraaf dient alleen om nog een aantal andere reactietypes te noemen; meer niet Een chemische reactie heet exo-energetisch als er energie bij vrijkomt. Deze energie komt vaak vrij in de vorm van warmte (exotherm), maar kan ook in de vorm van licht vrijkomen. We spreken dan van chemoluminescentie. Exo-energetische reacties verlopen vaak spontaan of gemakkelijk, soms zelfs explosief. Het exo-energetisch zijn van een reactie.

What Is the Difference Between an Ectotherm and an Endotherm

endotherm Definition of endotherm in English by Oxford

Op deze website staat alle examenstof van havo wiskunde A en B. Per onderwerp vind je een overzicht in prezi en video's met uitleg. Vragen kun je gerust stellen bij de reacties De beginproducten van een reactie worden reagentia genoemd, en de eindproducten worden reactieproducten genoemd. Er zijn verschillende soorten chemische reacties. Zo zijn er reacties waarbij energie vrijkomt (exotherm), en reacties waar energie voor nodig is (endotherm). Hieronder worden de basisprincipes van een chemische reactie uitgelegd

Onze oefeningen opgelost aan de hand van een video. 27/03 Het geheim om de juiste Lewis-structuur te selecteren 17/01 Even een hypothesetoets op onze resultaten. 30/0 119937 'Versie-12-8-2003. Copyright (c) Nederlandse Tex Gebruikersgroep en S.Brouwer' 's-Graveland 's-Gravendeel 's-Gravenhage 's-Gravenmoer 's-Gravenzande 's. 's-Graveland 's-Gravendeel 's-Gravenhage 's-Gravenmoer 's-Gravenzande 's-Hertogenbosch a-kant a-priorisch a-prioristisch/E A4 Aagje aagt/N aagtappel/S aai/IJNW aaide/GN aaiing/N

Dus de ontleding van ozon is een exotherm proces. 1p Gebruik van ΔH = ΔH eindstoffen - ΔH beginstoffen 1p Opzoeken van de vormingswarmte van Ozon (1,43.105 J/mol) 1p Completeren van de vraag 3 maximumscore 2 Een voorbeeld van een juist antwoord is A. Reactie wordt endotherm B. Evenwicht wordt sneller bereikt C. Evenwicht verschuift naar links D. Evenwicht verschuift naar rechts 2008 - Juli Vraag 6 Gegeven is de volgende evenwichtsreactie: N 2O 4 2NO 2 Voor deze reactie en bij een bepaalde temperatuur is de evenwichtsconstante: K C = 4,66.10-3 mol/ c) een endotherm fysisch verschijnsel. d) een exotherm fysisch verschijnsel. e) analyse. 9. Voor elke chemische reactie geldt: a) de molecuulsoorten blijven behouden. b) het aantal moleculen wordt behouden. c) er worden nieuwe atoomsoorten gevormd. d) er worden nieuwe molecuulsoorten gevormd. e) de reactieprodukten zijn energie-armer dan de.

- Exotherm (is een reactie waarbij warmte vrijkomt) - Endotherm (is een reactie waarbij warmte wordt toegevoegd) 4.2. Belangrijke principes geldig voor alle chemische reacties → Wet van behoud van massa of wet van Lavoisier De wet: In een gesloten systeem , is de massa van de reagenti Helaas is dat meestal niet het geval. Opmerkingen: endotherm exotherm - Oplossen van vaste stof in water of mengen van een vloeistof met water, gebeurt niet in een maatkolf. Bij het oplossen of mengen kan een warmte-effect optreden. Het proces kan endotherm zijn (het mengsel wordt kouder) of exotherm (de oplossing wordt warm)

Endotherm Definition of Endotherm by Merriam-Webste

Voor het gedeelte van het examen dat uit oefeningen bestaat, mag gebruik gemaakt worden van een rekenmachine die symbolisch kan rekenen ( de TI NSpire CX CAS). Permanente evaluatie (25%): Tijdens de permanente evaluatie van de labozittingen wordt de student geëvalueerd op: • correctheid en nauwkeurigheid van de meetresultate 15.2. De luchtwegen De luchtwegen vormen de verbindingsweg tussen de buitenlucht en het longweefsel. Via de luchtwegen kan zuurstof naar de longen getransporteerd worden en koolstofdioxide naar de buitenlucht Bezemkandidaat? Klik hier voor het oude examenprogramma! Copyright Wiskunjeleren.nl 201

· Algemene begrippen i.v.m. chemische reacties: synthese, analyse (thermolyse, elektrolyse en fotolyse), exotherm (exergonisch of exo-energetisch) en endotherm (endergonisch of endo-energetisch), behoud van element en van massa · Dissociatie van ionverbindingen en ionisatie van moleculaire elektrolyten in wate Energie 2 0 atomen gasfase verbinding gasfase Waarom worden chemische bindingen gevormd? C, H, H, H, H gasfase CH 4, gasfase −1652 kJ/mol moleculaire stabiliteit is drijvende kracht vorming verbindin

Video: Difference between Endotherm and Homeotherm Endotherm vs

Endotherm Definition of Endotherm at Dictionary

Module 6 Energie-aspecten van de chemische reactie Les 1 Verandering van de inwendige energie tijdens een reactie SPOC chemi ΔHopl licht exotherm want geen OAK's te verbreken (kan sterk exotherm worden als gas m/h solvent reageert). Invloed T en P: oplosbaarheid ~ T. Omkristallisatie: langzaam afkoelen ~ verminderde oplosbaarheid overmaat kristalliseert uit. Oplosbaarheid gassen neemt toe met toenemende druk in een oplossing

What is the difference between endotherm and ectotherm

A 50 kJ endotherm B 70 kJ exotherm C 50 kJ exotherm D 70 kJ endotherm . Nationale Scheikundeolympiade 2006 Voorronde 1 Opgaven 5 Evenwicht 12. Fosforpentachloride(g. In klas 3 heb je kennis gemaakt met de begrippen exotherm en endotherm. Bij een exotherm proces komt energie vrij, bij een endotherm proces is juist steeds warmte nodig. 4.1 Energiebalansen van fysische processen. Bij fysische processen is er sprake van het verwarmen of afkoelen van een stof. Hierbij kan ook een faseverandering optreden 8.10 Endotherm en exotherm 8.11 Katalysatoren Talrijke numerieke oefeningen helpen de cursisten om een kwantitatief doorzicht te krijgen in de chemie

What is the difference between endotherms, exotherms

Opdrachten. Je vindt hier het huidige overzicht van opdrachten die in het lab van EnergyXplore ontwikkeld zijn. Small-opdrachten om jezelf en je leerlingen snel en gemakkelijk kennis te laten maken met het thema 'energie' 3 havo/vwo scheikunde. In het derde jaar maak je gebruik van de methode Nova. Inhoud. Belangrijke elementen; Belangrijke moleculen; Belangrijke legeringe Scheikunde overal - 3 §3.6 Verbrandingsreacties - Rebeccaaa woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen 2p 8 Leg uit of de reactie naar links van evenwicht 1 exotherm is of endotherm. Wijnsteenzuur ioniseert in twee stappen: H2T + H2O H3O + + HT - (evenwicht 2) HT - + H 2O H3O + + T 2- (evenwicht 3) Tijdens het neerslaan van KHT dalen de concentraties van de deeltjes H2T en T 2- De onedele metalen hebben een hogere EN-waarde dan de zeer onedele metalen en staan hun buitenste elektronen minder makkelijk af. Ze reageren zeer traag met water

Video: Endotherm biology Britannica

Both endothermic and exothermic process are in a TGA-DSC

Atoombouw en Chemische binding. Op deze pagina vind je een overzicht van begrippen die te maken hebben met atoombouw en chemische binding. De verschillende vragen zijn ingedeeld op onderwerp Bij het oplossen of mengen kan een warmte-effect optreden. Het proces kan endotherm zijn (het mengsel wordt kouder) of exotherm (de oplossing wordt warm). Een maatkolf mag alleen bij de aangegeven temperatuur gebruikt worden. Hij wordt onbruikbaar als hij - al is het maar een keer - verwarmd of sterk afgekoeld is

exotherm - Dictionary Definition : Vocabulary

8.10 Endotherm en exotherm 8.11 Katalysatoren 8.12 Verdelingsgraad 8.13 Invloed van straling 8.14 Affiniteit van de reagentia . oefeningen op te zoeken Videos ( 589 ) Favorieten ( 0 ) Recente activiteiten. Hoe vind je het lijdend voorwerp in een zin ? Hoe vind je het persoonlijk voornaamwoord in een zin Chemie overal - 4 en 5 - philippine woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Probeer voor het werkcollege de oefeningen al eens te bekijken dat je weet over wat het gaat. Het examen. De prof hamert meermaals op het feit dat de oefeningen de hoofdzaak zijn maar besteed minstens even veel tijd aan theorie want je hebt deze theorie echt wel nodig op je examen om reacties op te stellen en de oefeningen te kunnen maken

Endotherm - Wikipedi

kristaalwater opnemen is exotherm. Kristalwater afstaan en endotherm. 4.6 Glaswerk en nauwkeurigheid. Toevallige en systematische fouten. Als je bij het aflezen van een maatcilinder een foutje maakt is het een toevallige fout. Als de fout wordt veroorzaakt door gebrekkige apparatuur spreek je van een systematische fout. 4.7 molariteit. Molaritei Bij de een komt energie vrij, die reactie noemen we exotherm Docent_Ade: de andere reactie is endotherm, er moet energie in. wat zijn goede oefeningen havo. Is het samenvoegen van A en B een exotherm of endotherm proces? Verklaar. - [Fe?(CN-)6]3- heeft 6 ongepaarde elektronen, in [Fe?(CN-)6]3- is er 1 ongepaard elektron, wat kan je hieruit afleiden over de plaats van SCN- t.o.v. CN- in de spectrochemische reeks? Geef de verschillende geometrische isomeren van dibromo - dicyano - di aqua platina (IV) Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herexamens en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie Stel zelf een vraag. Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt

Algemeen Meestal T↑ Endotherm Soms Exotherm T↑ 14. Tom MortierAnalytische Chemie 1 BLT - 1 Chemie 4.2 Factoren die de oplosbaarheid beïnvloeden 4.2.2 Invloed van het gemeenschappelijk ion X - Principe van Le Châtelier neerslag lost op Veronderstel een verzadigde oplossing van MX2 Je hebt natuurlijk al een knappe kop, maar met een ezelsbruggetje vergeet je nooit meer lastige rijtjes, namen en formules.Zo wordt huiswerk maken en leren een stuk leuker De termen endo- en exo-energetisch hebben een universelere betekenis voor de aanduiding van chemische of fysische processen die met energieverbruik of -productie gepaard gaan. In de schoolchemie zal dit hoofdzakelijk tot warmte-effecten beperkt blijven, aangeduid met de termen endotherm en exotherm Die kJ is indd de warmte denk ik? Staat deze rechts -> warmte komt vrij dus exotherm, staat deze links -> warmte wordt opgenomen om de reactie te doen 'lukken' dus endotherm Maar in mijn eigen oefeningen staat kJ er nooit bij. We krijgen bv dit: N2 + 3H2 <=> 2NH3 Hoe kan je hier uit afleiden wat voor soort reactie het is Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier

populair: